Strona główna -> III Seminarium Naukowe - 2012r

Wyświetleń: 6469
Ocena: 2.95
Twoja ocena: 12345

Zdjęcia, nagrania wideo i wykłady będą umieszczane w poszczególnych dniach poniżej:

Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe:
Idee – Człowiek – Filozofia

Centrum OPOKA Jana Pawła II
1-5 sierpnia 2012r., Stary Sącz


Organizatorzy:

Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin)
Institut de la Philosophie Classique (Paryż)

Instytut Kulturoznawstwa WSG (Bydgoszcz)
Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" (Nowy Sącz)
Urząd Miasta w Nowym Sączu- Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych
Urząd Miejski w Starym Sączu

Honorowy patronat
Burmistrz Starego Sącza- Jacek Lelek

Prezydent  Miasta Nowego Sącza –Ryszard Nowak

Partonat medialny

REJESTRACJA >>
   

W dniach od 1 do 5 sierpnia 2012 r. w Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II odbyło się III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe zatytułowane ogólnie Idee – Człowiek – Filozofia.

Seminarium podzielone było na trzy główne bloki tematyczne:
    (1) Polityka i gospodarka
    (2) Kultura współczesna. Kondycja „człowieka ponowoczesnego”
    (3) Rodzina, wychowanie i społeczeństwo.

Każde Seminarium pomyślane jest jako spotkanie uczonych (teoretyków) przedstawicieli różnych nauk i ludzi aktywnych w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym (praktyków).
Celem Seminarium jest prezentacja i wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących wyżej wymienionych zagadnień, tak ważnych dla wszystkich uczestników życia społecznego.

W Seminarium, wzorem lat ubiegłych, brali udział ludzie znani i cenieni za swoje osiągnięcia teoretyczne czy praktyczne (ekonomiści, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, politycy i biznesmeni).
Obrady Seminarium są otwarte dla publiczności i stanowią okazję do zapoznania się z aktualnymi poglądami i propozycjami ich rozwiązań.

Organizatorzy przewidują wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie książkowej. Seminarium, odbywając się na Ziemi Sądeckiej, stanowi ubogacenie lokalnego środowiska kulturalnego i zarazem jego wyróżnienie oraz – w swoim zakresie – międzynarodową promocję tego miejsca. 

 

Program III Międzynarodowego Interdyscyplinarnego
Seminarium
Naukowego:
Idee - Człowiek - Filozofia


Środa – 1 sierpnia 2012r

od 9.00 – Rejestracja uczestników
11:00 -12:00 Seminarium paryskie (tylko dla Paryżan)
12.30 – Obiad
13.30 – Zwiedzanie Starego Sącza (Klasztor Sióstr Klarysek, źródełko św. Kingi,muzeum).
15.30 –
Otwarcie Seminarium – prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL, Lublin)

15.40 – Polityka i Gospodarka – forum dyskusyjne
             
Prowadzący: prof. dr inż. R. Maciołek (WSG, Bydgoszcz)    

Referaty i komunikaty:
O pojęciu polityki i gospodarki. Uwagi wprowadzająceprof. dr hab. W. Dłubacz (KUL, Lublin)
Polityka jako sztuka: między cyrkiem a teatrem – dr W. Gizicki (KUL, Lublin)
Marksizm kulturowy a zjawisko globalizacji dr J. Michałowski (KUL, Lublin)
Polska w globalizującym się świecie – prof. dr hab. K. Wroczyński (KUL, Lublin)
Wymiary kryzysu Unii Europejskiej – wspólna waluta, legitymizacja, aksjologia dr P. Borowski (WdiNP UW, Warszawa)
Autorytet a władza dr M. Rewera (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
Kultura życia publicznego w Polsce – mgr A. Pruszkowski (prezydent Lublina III i IV kadencji, radny WSS, członek CLARE, Lublin)
Kryzys finansowy Polska, Europa, USA, Chiny mgr inż. J. Silski (prezes zarządu WZP Lewiatan, Poznań)

 18.30 – Kolacja

19:30 – Wolność gospodarcza a wolność kraju mgr inż. R. Kluska (założyciel i były prezes OPTIMUS SA, Nowy Sącz)

Dyskusja


Czwartek – 2 sierpnia 2012r

  7.00 – Msza św.
  8.00 – Śniadanie
  8.30 – Wycieczka w góry – Piwniczna, Kosarzyska, Sucha Dolina, Bacówka, Rogacz.
15.00 – Obiad

16.00 Kultura współczesna. Kondycja „człowieka ponowoczesnego” forum
dyskusyjne

            
 Prowadzący – prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL, Lublin)
Referaty i komunikaty:

Antynomie kultury współczesnej dr M. Chamot (WSG, Bydgoszcz)
Kryzys moralny kultury współczesnej dr K. Krajewski (KUL, Lublin)
Europejski kryzys wspólnoty
– dr C. Ritter (Instytut JPII KUL, Lublin)
Socjalizm w kulturze współczesnej – prof. dr hab. H. Kiereś (KUL, Lublin)
Człowiek jako istota nierozumna? dr M. Czachorowski (KUL, Lublin)
Religijność współczesnego człowieka – prof. dr hab. R. Ptaszek (KUL, Lublin)
Człowiek w kulturze konsumpcyjnej dr W. Daszkiewicz (KUL, Lublin)
Kultura bez celu?
– prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL, Lublin)

19.00 – Kolacja
19:30 – Walka duchowa w przestrzeni I przykazania L. Dokowicz (reżyser filmów dokumentalnych)

Dyskusja


 

Piątek – 3 sierpnia 2012r

  7.00 – Msza św.
  8.00 – Śniadanie

 
9.00 Rodzina, wychowanie i społeczeństwo. Część I – forum dyskusyjne
            Prowadzący: dr K. Krajewski (KUL, Lublin)
Referaty i komunikaty:
Naturalne formy życia społecznego
– prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL, Lublin)
O autorytet rodziny – dr I. Chłodna (KUL, Lublin)
Antypedagogika – i co dalej? – dr B. Kiereś (KUL, Lublin)
Metody wychowawcze rodziców a partnerstwo "rodzicielskie" dr J. Truskolaska (WZNoS KUL, Stalowa Wola)
Współczesna młodzież polska, jej system wartości i wizja rodziny dr B. Więckiewicz (WZNoS KUL, St. Wola)
Rodzina a bezpieczeństwo społeczne człowieka – dr P. Gondek (KUL, Lublin)
Rodzina migracyjna-nowa rzeczywistość w Polsce – dr D. Gizicka (KUL, Lublin)
Edukacja domowa jako alternatywa dla kształcenia publicznego – lic. N. Kunat (KUL, Lublin)

13.00 – Obiad
14.00 – Wycieczka w góry – Rytro, Dolina Roztoki – ew. Tropie, zwiedzanie N. Sącza.
19.30 – Kolacja
20.00 – Mistyka św. Jana od Krzyża – mgr G. Grochowska (doktorantka KUL)

Dyskusja

Sobota – 4 sierpnia 2012r

  7.30Msza św.
  8.30 – Śniadanie
9.00 – Rodzina, wychowanie i społeczeństwo. Część II – forum dyskusyjne
Prowadzenie: dr M. Chamot
Referaty i komunikaty:
Nihilizm i jego przedstawiciele mgr I. Walczak (IPC Paryż)
Koncepcja personalizmu krytycznego według Tymona Terleckiego – mgr A. Kazimierczak (UMCS, Łęczna)
Filozofia, ideologia panslawizmu i słowianofilstwa a kształtowanie się świadomości własnego etnosu w Europie Środkowo-Wschodniej – mgr A. Orlik (UMCS, Lublin)
Rodzina jako sprawa polityczna – mgr A. Ciechanowska (WSG, Bydgoszcz)
Religijność współczesnej emigracji polskiej we Francji ks. W. Gronowicz (IPC, Paryż)
Rodzina staropolska w ujęciu A. Brücknera – mgr M. Kiereś (WSKSiM, Toruń)
Dom – rodzina – szczęście. Perspektywa polska – dr E. Sęk (KUL, St. Wola)
Jana Pawła II koncepcja uniwersytetu jako odpowiedź na kryzys kultury – ks. mgr G. Martyna (doktorant KUL)

12.00 – Obiad

13.00 – Wycieczka w góry – Pieniny, Trzy Korony, ew. Wąwóz Homole, ew. Krynica, Góra Parkowa

19.30
Kolacja
20.00
Zakończenie Seminarium i wręczenie certyfikatów uczestnictwa – prof. dr hab. W. Dłubacz (KUL, Lublin)

21.00 – Ognisko

Niedziela – 5 sierpnia 2012r

8.00 – Śniadanie
9:30 Eucharystia – prowadzenie: zespół muzyczny i świadectwa młodych ludzi

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska