W lipcu 2016r odbyło się VII Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe - Idee – Człowiek – Filozofia

Człowiek w nauce, kulturze i życiu społecznym

Seminarium, które odbyło się w dniach 25-30 lipca 2016r
miało w programie pięć bloków tematycznych:

I    Człowiek i nauka
II   Człowiek i sztuka
III  Człowiek i kultura
IV Człowiek i życie społeczne
V  Varia

 w ramach których 33 wykładowców przedstawiło swoje tematy.
Wielu sądeczan mogło w tych tematach i dyskusjach uczestniczyć bezpłatnie ubogacając swój światopogląd różnymi badaniami i doświadczeniami osób zarówno z Polski jak i z Francji i Węgier.

PROGRAM SEMINARIUM 2016

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska